Cytokeratin Pan (ABT237R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7108
 • Reactivity:Human; Mouse (predicted: Rat)
 • Applications:IHC; WB; ELISA

pS2 (ABT205R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7209
 • Reactivity:Human;
 • Applications:IHC; ELISA

Perforin (ABT236R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7190
 • Reactivity:Human;
 • Applications:IHC;WB; ELISA

Arginase-1 (ABT97R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7014
 • Reactivity:Human;
 • Applications:IHC;WB; ELISA

ROS1 (ABT203R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7210
 • Reactivity:Human;
 • Applications:WB; IHC; ELISA

GST-Pi (ABT153R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7133
 • Reactivity:Human;
 • Applications:IHC;WB; ELISA

MDR1 (PT0102R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7236
 • Reactivity:Human; Mouse;
 • Applications:IHC;WB; ELISA

p40 (DeltaNp63) (PT0112R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7237
 • Reactivity:Human; (predicted: Mouse)
 • Applications:IHC;WB; ELISA

Melanoma gp100 (PT0123R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7199
 • Reactivity:Human; Mouse;
 • Applications:IHC;WB; ELISA

MAGE-C1 (PT0265R) rabbit mAb

 • Catalog No.:YM7147
 • Reactivity:Human;
 • Applications:IHC;WB; ELISA