α-protein Kinase 1 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT5001
 • Reactivity:Human;Mouse
 • Applications:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4932
 • Reactivity:Human;Mouse
 • Applications:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT5980
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;
 • Applications:IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4930
 • Reactivity:Human;Mouse
 • Applications:IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4929
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:IHC-p;IF/ICC;WB;ELISA

ZAP-70 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4931
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA

ZAP-70 mouse mAb

 • Catalog No.:YM1392
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB;IP

ZAP-70 Monoclonal Antibody

 • Catalog No.:YM0654
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 (phospho Tyr493) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0277
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;IHC-p;IF(paraffin section);ELISA

ZAP-70 (phospho Tyr319) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0276
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;IHC-p;IF/ICC;ELISA