β-Tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3114
 • Reactivity:Zebrafish
 • Applications:WB

β-Tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3030
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit;sheep;Insect;Yeast
 • Applications:WB;IF;IHC

β-tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3135
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB;IF

β-tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3139
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit
 • Applications:WB;IHC;IF;IP

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3121
 • Reactivity:Zebrafish
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3028
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit;Insect
 • Applications:IF;WB;IHC

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3039
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3032
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit;Pig;sheep
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3133
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3138
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse;Mk;Dg;Ch;Hamster;Rabbit
 • Applications:WB;IHC;IF

β III tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3165
 • Reactivity:Human;Mouse;Rat
 • Applications:WB

β II tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3151
 • Reactivity:Mouse;Rat;(H)
 • Applications:WB;IHC;IF;IP

β I tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3119
 • Reactivity:Zebrafish
 • Applications:WB

β I tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3037
 • Reactivity:Human;Rat;Mouse
 • Applications:WB;IHC;IF;