14-3-3 β Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0002
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 β/ζ (phospho Ser184/186) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0402
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,ELISA

14-3-3 β/ζ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0003
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

14-3-3 γ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0004
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ε Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YM3355
 • Reactivity:Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section)

14-3-3 ε Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0005
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ζ (phospho Ser58) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0853
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ζ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0007
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IP,IF/ICC,ELISA

14-3-3 ζ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0006
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

14-3-3 ζ/δ (phospho Thr232) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0709
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

14-3-3 ζ/δ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0008
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 η Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0009
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 θ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0010
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 θ/τ (phospho Ser232) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0903
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 θ/τ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0011
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,ELISA

14-3-3 σ Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0012
 • Reactivity:Human,Mouse
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

14-3-3-pan (Acetyl Lys51/49) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YK0066
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,ELISA

Abl1 (phospho Thr735) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0419
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat,Monkey
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA

Abl1 (phospho Tyr204) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0292
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat,Monkey
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),ELISA