ATP7A Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0411
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:IHC-p,ELISA

ATP5J2 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0408
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,ELISA

Arfaptin 1 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0310
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,IF,ELISA

ApoL5 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0281
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,IF,ELISA

ApoL4 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0280
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB,IHC-p,IF,ELISA

ApoL3 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0279
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,ELISA

ACSVL4 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0094
 • Reactivity:Human
 • Applications:IF,ELISA

ABCA13 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT0042
 • Reactivity:Human
 • Applications:IF,ELISA

Synapsin I (phospho Ser605) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP1149
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:IHC-p,IF,ELISA

Synapsin I (phospho Ser62) Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YP0672
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,ELISA