Recombinant Pygo2 (326-387) protein

 • Catalog No.:YD2156
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant Pygo2 (326-385) protein

 • Catalog No.:YD2155
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant Pygo2 (325-406) protein

 • Catalog No.:YD2154
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant Pygo2 (325-394) protein

 • Catalog No.:YD2153
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant Pygo2 (319-385) protein

 • Catalog No.:YD2152
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant Pygo2 (292-406) protein

 • Catalog No.:YD2151
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant Pygo2 (292-394) protein

 • Catalog No.:YD2150
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant Pygo2 (1-406) protein

 • Catalog No.:YD2147
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant SMYD5 (17-393) protein

 • Catalog No.:YD2146
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant SMYD5 (1-418) protein

 • Catalog No.:YD2145
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant SMYD3 (1-428, C-Avi, biotinylated) protein

 • Catalog No.:YD2144
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant SMYD3 (1-428) protein

 • Catalog No.:YD2143
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant SMYD3 (1-276) protein

 • Catalog No.:YD2142
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS

Recombinant SMYD2 (1-433, V179T) protein

 • Catalog No.:YD2141
 • Reactivity:Homo
 • Applications:Assay,HTS