β-tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3139
 • Applications:WB,IHC-p,IP
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb
 • Description
 • Gene Name:
 • TUBB3
 • Protein Name:
 • Tubulin beta-3 chain
 • Human Swiss Prot No:
 • Q13509
 • Immunogen:
 • Synthetic Peptide of β-tubulin
 • Specificity:
 • This monoclonal Hybridoma can product antibody detects Tubulin beta-3 chain protein. Please see the antibody (catalog# YM3139) for more information in our website
 • Source:
 • Mouse
 • Dilution:
 • WB: 1:500-10000 IHC: 1:200 IP:1:200
 • Storage Stability:
 • liquid nitrogen
 • Other Name:
 • TUBB3; TUBB4; Tubulin beta-3 chain; Tubulin beta-4 chain; Tubulin beta-III