Total CXCR4 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4384C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total Synuclein-pan Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4383C
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:ELISA

Total FKHR Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4382C
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:ELISA

Total ATPase Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4381C
 • 种属:Human,Mouse,Rat
 • 应用:ELISA

Total AFX Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4380C
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:ELISA

Total Cytochrome P450 3A4/5 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4379C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total FOXB1/2 Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4378C
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:ELISA

Total IP3KC Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4377C
 • 种属:Human
 • 应用:ELISA

Total KPBB Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4376C
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:ELISA

Total TF3B Cell-Based Colorimetric ELISA Kit

 • 货号:KA4375C
 • 种属:Human,Mouse
 • 应用:ELISA